Goud of Platinum

De keuze tussen goud of platinum is niet voor iedereen even gemakkelijk. Toch is het van belang om goed te weten wat de beide edelmetalen inhouden, om een goede keuze te maken. Aangezien de beide edelmetalen een hoop geld waard zijn gaat het al snel om grote bedragen en is er dus een hoop geld gemoeid met de keuze. Wanneer men wil kiezen tussen goud of platinum is het dus van belang dat men goed op de hoogte is van de mogelijkheden. De keuze tussen goud of platinum is daarmee nog niet zo gemakkelijk, al kan men een aantal verschillende aspecten bekijken om op die manier tot het juiste edelmetaal te komen, of bijvoorbeeld een combinatie van de beiden aan te schaffen. Aan de hand van die strategie zit men over het algemeen namelijk heel veilig en is het dus niet nodig om op slechts een paard te wedden. Bij de keuze tussen goud of platinum is dit extra interessant, aangezien de beide edelmetalen heel anders in elkaar zitten en het grote publiek de mogelijkheden van deze beiden dus ook op een heel andere manier ziet. Met name deze blik op de beide edelmetalen is interessant voor investeerders. Bij de keuze tussen goud of platinum kan men het goud namelijk zien als een edelmetaal dat men vooral wil gebruiken om te investeren, terwijl het platinum om die reden eigenlijk helemaal niet populair is. Dit wordt namelijk vooral gezien als een grondstof voor allerlei fabrikanten. Juist om die reden kan de keuze tussen goud of platinum een hoop mogelijkheden bieden en is het interessant om hier goed naar te kijken wanneer men een bepaald kapitaal wil gaan investeren om daar vervolgens natuurlijk een hoop geld mee te verdienen zonder er verder veel naar om te kijken. Allereerst is het bij de keuze tussen goud of platinum dus van belang om te kijken naar de manier waarop het publiek aankijkt tegen deze edelmetalen. Wanneer men een investering wil doen zal men over het algemeen naar het goud kijken. Om een keuze tussen goud of platinum kan men daarnaast natuurlijk naar de waarde kijken van de edelmetalen, maar op dit gebied ontlopen de beiden elkaar over het algemeen niet zo veel en valt er dus weinig winst te behalen met een goede keuze. Aan de andere kant is de uitstraling natuurlijk wel van belang bij de keuze tussen goud of platinum. In dit geval gaat het namelijk om een heel bekend en mooi edelmetaal en aan de andere kant een grondstof die men niet snel gaat tonen in een vitrine of andere mooie kast. Tenslotte dient men bij de keuze tussen goud of platinum rekening te houden met de btw die men eventueel dient te betalen. Over het algemeen is het goud hier namelijk van vrijgesteld, terwijl men bij de aankoop van fysiek platinum wel gewoon de btw dient te betalen.

Grondstof, of investering

Door bij de keuze tussen goud of platinum goed te kijken naar de manier waarop het edelmetaal bekend staat kan men niet alleen de waarde hiervan beter verklaren, maar ook de toekomst enigszins voorspellen en op die manier meer geld verdienen met de investering. Zo is het bij de keuze tussen goud of platinum bijvoorbeeld mogelijk om te stellen dat de meeste mensen het goud kennen als een middel om mee te investeren, terwijl platinum toch veel meer bekend staat als een grondstof die vooral door bedrijven zal worden aangekocht. De investering in het goud zal zo veel opleveren wanneer veel mensen willen investeren, terwijl een aantrekkende economie voor de bedrijven platinum aantrekkelijk maakt. De keuze tussen goud of platinum kan op die manier dan ook sterk afhangen van het moment waarop men een bepaalde investering in een van de beide edelmetalen wil gaan doen. Door hier bij de keuze tussen goud of platinum goed rekening mee te houden kan men er namelijk voor zorgen dat er zoveel mogelijk verdiend zal worden en men uiteindelijk dus een mooi rendement zal maken. Hier hoeft men gedurende de looptijd eigenlijk niets voor te doen, waardoor het prettig geld verdienen is voor de meesten.

Waarde

Uiteraard kan men bij de keuze tussen goud of platinum ook kijken naar de waarde van de edelmetalen. Anders dan bij de keuze tussen goud of zilver is dit echter helemaal niet zo interessant. Zowel het goud als platinum hebben namelijk een grote waarde, waardoor men in de beide gevallen heel gemakkelijk een hoop geld kan investeren. Bij de keuze tussen goud of platinum kan men zich dan ook beter op een aantal andere aspecten richting. Op die manier wordt het veel interessanter om naar de beide edelmetalen te kijken en kan men de juiste kiezen om veel geld te gaan verdienen.

Uitstraling

Uiteraard is bij de keuze tussen goud of platinum ook de uitstraling van groot belang. Wanneer men bijvoorbeeld fysiek goud aan gaat kopen kan men namelijk profiteren van een prachtig edelmetaal. Men kan dit gemakkelijk tonen in een vitrine of netjes in een kluis, zodat het mogelijk is om ook anderen mee te laten genieten. Wanneer het gaat om de uitstraling is de keuze tussen goud of platinum natuurlijk snel gemaakt, want het goud is nog altijd iets dat voor veel mensen een stuk mooier is dan het platinum; iets dat men vaak nog ziet als een grondstof.

BTW

Tenslotte is het bij de keuze tussen goud of platinum van belang om te kijken naar de eventuele btw die men dient te betalen. Dit geldt natuurlijk alleen voor de mensen die fysiek goud of fysiek platinum aan willen schaffen, aangezien er op dat moment btw betaald dient te worden. Dit is niet het geval bij het goud, aangezien de overheid heeft besloten dat dit doorgaans een investering is, waardoor men hier geen btw over hoeft te betalen. De keuze tussen goud of platinum kan er op die manier gemakkelijk voor zorgen dat men zomaar 19% kan besparen, waardoor er natuurlijk veel eerder een netto rendement gemaakt kan worden en men dus geld gaat verdienen aan het bezit van het edelmetaal. Het is om die reden dan ook niet gek dat er nog steeds heel veel mensen kiezen voor het goud. Door bij de keuze tussen goud of platinum met de genoemde aspecten rekening te houden kan men over het algemeen een goede keuze maken, maar het is natuurlijk altijd interessant om langs te gaan bij een handelaar.